Despre noi

CCOC a fost înființat în baza:

Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înfiinţarea Universitatii Spiru Haret din Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din 9 iulie 2002 și modificată prin legea 320 din 20.12.2018;

Ordinul nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă (Art. 11. – Universităţile înfiinţează centre de consiliere şi orientare în carieră pentru a-i sprijini pe studenţi să ia decizii adecvate în structurarea propriei traiectorii de formare);

Potrivit prevederilor Cartei Universității Spiru Haret, adoptată de Senatul universitar la 27 septembrie 2007; 23 iunie 2011 și Hotărârea Senatului nr. 24/12.02.2017;

Conform Legii Educației naționale nr. 1/2011 cu modificările ulterioare;

Ordinul nr. 1.804 din 3 iulie 2012 privind aprobarea  Metodologiei din 3 iulie 2012 de utilizare a instrumentelor Europass şi Youthpass, emitent Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în  monitorul oficial nr. 508 din 24 iulie 2012;

Ordinul nr. 650 din 19 noiembrie 2014, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România.

 

METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CCOC-USH

REGULAMENT CCOC-USH

CINE SUNTEM?

Persoanele care asigură serviciile oferite și derulează activitățile asociate C.C.O.C. au competențe în ariile specifice de activitate, fiind cadre didactice, experți și specialiști din cadrul Universității Spiru Haret.

Specialiștii care lucrează la C.C.O.C. sunt psihologi și psihoterapeuți principali/specialiști/autonomi, consilieri psihologici și de carieră. Specialiștii noștri au competențe în domeniul psihoterapiei/consilierii de tip psihanalitic și jungian, consilierii pentru carieră, psihologiei experimentale, psihologiei sociale, psihologiei organizaționale.

Profesioniștii noștri au apartenență la organizații naționale și internaționale de prestigiu, precum Colegiul Psihologilor din Romania; Asociatia de Consiliere și Psihoterapie Psihanalitică, București; Asociatia Română de Psihologie Analitică; Asociatia Americană de Psihologie.

CE NE PROPUNEM?

• Să facilităm adaptarea voastră la mediul academic și la contextul specific Universității Spiru Haret;

• Să promovăm oferta educațională a Universității Spiru Haret;

• Să vă ajutăm să identificați si să oferim o abordare psihologică a nevoilor voastre vocaționale și de orientare în carieră și a dinamicii nevoilor de dezvoltare profesională;

• Să oferim suport psiho-educațional pentru depășirea dificultăților voastre educaționale;

• Să oferim consultanță pentru identificarea oportunităților voastre de dezvoltare personală și a dinamicii nevoilor de dezvoltare personală;

• Să oferim suport psihologic în situații dificile;

• Să facilitam accesul studenților și masteranzilor la programe de voluntariat;

• Să organizăm traininguri, seminarii, workshop-uri și conferințe în vederea autocunoașterii și dezvoltării voastre personale și vocaționale;

• Să derulăm programe de educație și prevenție de care să puteți beneficia. 

 

ECHIPA CCOC: 

Psiholog, consilier – Amina Pîrvescu

Psiholog, consilier – Elena Sandu

Consilier – Ina Morărescu

Consilier – Conf.univ.dr. Bogdan Danciu

Director – Lect.univ.dr. Victoria Stan