Pentru voi

Ce vă oferim?

• evaluare psihologică în vederea identificării profilului psihologic;

• consiliere în alegerea formarii educaționale corespunzătoare intereselor și aptitudinilor elevilor studenților, masteranzilor și absolvenților;

• consiliere în vederea orientării în carieră, a elaborării planului de dezvoltare a carierei a studenților, masteranzilor și absolvenților;

• consiliere în vederea evaluării alternativelor de modificare a traseului educațional în funcție de componenta vocațională;

• informarea studenților privind oferta educațională referitoare la studiile universitare, masterale, post-universitare, doctorale și informașii legate de admitere;

• consiliere în aplicarea pentru un loc de muncă, burse doctorale sau de cercetare, activități de voluntariat;

• facilitarea întâlnirii studenților și masteranzilor cu practicienii din diferite domenii de activitate profesională;

• organizarea de sesiuni de consiliere sau coaching cu studenții care pot împărtăși din experiența lor privind viața academică sau profesională (peer academic coaching);

• derularea unor programe de predare în echipă (grupuri de studiu cu colegi, colaborare între profesori – asistenți și studenți);

• crearea unei baze de date cu informații privitoare la oportunitățile pieței forței de muncă;

• organizarea de workshop-uri pentru dezvoltarea unor abilități profesionale și personale, abilități de relaționare, comunicare și adaptare;

• identificarea și evaluarea la cerere a nevoilor de consiliere psihologică și de dezvoltare personală a studenților, consiliere în vederea dezvoltării personale a studenților, masteranzilor și a cadrelor didactice.

 

TERAPIE DE GRUP

Luni 13:00 – 14:30  Grupul de sprijin pentru studenți.

Marți 15:00 – 16:30  Gestionarea anxietății.

Miercuri 13:30 – 15:00  Fără telefon, Grupul de prieteni noi.

Joi 16:00 – 17:30  Grupul de terapie.

Vineri 14:00 – 15:30  Grupul de relații de familie.

Pentru înscriere vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail.

Întâlnirile se desfășoară în mediul online