CCOC al USH acordă sprijin psihologic pentru refugiații din Ucraina

Universitatea Spiru Haret prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, oferă gratuit sprijin emoțional prin intermediul platformelor de comunicare (Skype,WhatsApp)  vorbitorilor de limba română din Ucraina.

Specialiștii noștri vor acorda gratuit ședințe de consiliere, refugiaților vorbitori de limba română. Programarea ședințelor se face în prealabil prin e-mail, convenindu-se asupra datelor și orelor de întâlnire.

Specialiștii noștri vor oferi sprijin emoțional și conexiune umană, fără implicare în dezbateri ideologice sau politice.

Echipa CCOC a USH

elena.sandu@spiruharet.ro

ina.morarescu@spiruharet.ro

amina.parvescu@spiruharet.ro

sp.stan.victoria@spiruharet.ro