INCEPE ADMITEREA!

Incepe admiterea !

Perioada de inscriere : Iunie-Septembrie
Documente necesare:
– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2013 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
– certificatul de naştere, în copie (xerox);
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
– adeverinţă medicală tip;
– copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
– 3 fotografii 3/4;
– copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate);
– un dosar plic.
Lista facultatilor:

Bucureşti

Braşov

Câmpulung-Muscel

Constanţa

Craiova

Râmnicu-Vâlcea

Detalii suplimentare pentru fiecare facultate,program de studiu / specializare puteti obtine accesand site-ul http://www.spiruharet.ro/